Minasusest

Inimese aju, selle toimimine ja ülesanded eelkõige psühholoogiast, filosoofiast ja kultuuri- ja ühiskonnauuringutest lähtuvalt on mind alati huvitanud. “Minasuse” küsimus, eneseteadvus ja teadvus üldisemalt on põhiteemad, mis mind seoses ajuga paeluvad. Muidugi ka teadvuse seos kunsti ja märgiprotsesside (semioosi) tekkega kultuuriruumis. Nii et järgnevalt mõned väga erinevad artiklid, mis vähemal või rohkemal määral ja oma spetsiifilisest vaatepunktist sellega tegelevad.

Esimene neist puudutab meele, keha ja kunsti suhet, seda kõike neuroteaduste ja bioloogia perspektiivist. Natuke nuusutab ka vaba tahte temaatikat, tähelepanu ja mälu mehhanisme ja kõike muud, mida annab teadvuse ja mõistusega seostada. http://www.everythingology.com/of-two-minds-a-conversation-on-consciousness/

Teine võib esmapilgul tunduda ootamatu ja veidra käsitlusena, olles võrdlemisi fantaasiaküllane ja laiahaardeline. Alustab kohe alguses julgelt universumiga ja jõuab läbi käia inimese eksistentsi teadvusliku olendina ning on mingil määral mõjutatud psühhoanalüüsi ja kollektiivse alateadvuse teooriatest. Esialgu natuke keeruline hoomata, maht on ka korralik, aga tasapisi elab sisse ja viib mingid otsad edukalt kokku. Pealegi, erinevus rikastab, vähemalt nii nad räägivad (kes on need müstilised “nad” on juba eraldi küsimus)..Ja tegelikult on huvitav küll, paneb kaasa mõtlema ja arutlema. http://www.gurusoftware.com/GuruNet/Personal/Topics/Evolution.htm

Kolmas on õnnestunud artikkel, õigemini arutlus, eneseteadvuse mõtestamisest ja “mina” olemasolust, mis seletab lahti vastavaid kontseptsioone ida ja lääne filosoofias, sekka fenomenoloogiatki.

Aga mis siis, kui “Mind” tegelikult ei olegi ja meie suurepärane isik oma ideede ja tundmustega on hoopis läbielamiste ja sündmuste põhjal moodustunud kogum, nagu väidab lääne filosoofia nn. kimbuteooria?

Või kui minamõistet kasutatakse psühhofüüsiliste sündmuste kokkukoondajana, ilma, et see omaks reaalset olemisvormi nagu budismis?

Või kui päriselt eksisteerib ainult üks Mina, kuigi me eristame ennast teistest, nagu väidab hinduistlik advaita koolkond?

Ja lõppeks, kuidas on kehaga? Me ju oleme füüsiliselt olemas, elame, hingame, sööme ja palju muud toredat. Lõik artiklis, mis minus erialaselt enim huvi äratas, sest seostub fenomenoloogia, kehalisuse, keha olemisega ruumis.

http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=14277:mina-ja-minatus-ida-ja-laeaene-filosoofias&catid=9:sotsiaalia&Itemid=13&issue=3384

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s